subscribe
Associació d'usuaris Guifi.net i Linux Terres de l'Ebre
Sin categoría

Convocatoria assemblea general ordinària 14/7/2016

Sr./a. Soci/a:
Se’l convoca perquè asisteixi a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS GUIFI.NET I GNU/LINUX DE LES TERRES DE L’EBRE (AUGUTE) que es celebrarà el poper dia 14 de juliol de 2016 a les20:00 hores en única convocatòria, en l’hotel Corona  de Tortosa (Plaça Corona d’Aragó s/n),  amb la fi de tractar el següent:
Ordre del dia:

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
2.- Estudi i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici.
3.- Informació de les activitats actuals de l’associació i estat de la situació actual.
4.- Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses pel pròxim exercici.
5.- Comunicació de nous socis.
6- Renovació de membres de la Junta Directiva: Secretari, Tresorer i incorporació de nous vocals, ratificació de la nova Junta Directiva
7.- Precs i preguntes.

Tortosa a 30 d’abril de 2015
Oscar Alavedra, president
Ramon Garcia, secretari

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

@2020 Augute-Sominternet

Contacta

Hernan Cortés 42, 2-2 43500 Tortosa
(Tarragona)
Email: info@augute.org
Telèfon: 977 44 28 23 / 636 111 384

Facebook

Twitter