subscribe
Associació d'usuaris Guifi.net i Linux Terres de l'Ebre
Sin categoría

Convocatòria assemblea ordinaria i extraordinària

Benvolgut soci / Benvolguda sòcia

 

Se’l convoca perquè assisteixi a l’ ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS GUIFI.NET I GNU/LINUX DE LES TERRES DE L’EBRE (AUGUTE), que es celebrarà el pròxim dia 02 de maig a les 20:00 h en primera convocatòria, o a les 20:30 h en segona, en el Centre Cívic de Ferreries (Tortosa), adreça Plaça de Joan Monclús 1, amb la fi de tractar el següent Ordre del Dia.

 

ORDRE DEL DIA:

 

 

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Estudi i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici anterior.
  3. Informació de les activitats actuals de l’associació i estat de la situació actual.
  4. Actualització de preus del servei d’Internet per radio enllaç. Augment proposat 2 euros al mes impostos inclosos.
  5. Estudi i aprovació, si s’escau, del pressupost d’ingressos i despeses del pròxim exercici.
  6. Comunicació de nous socis.
  7. Proposta per sol·licitar la declaració d’utilitat pública de l’Associació.
  8. Precs i preguntes.

 

Al finalitzar la mateixa, celebrarem una ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS GUIFI.NET I GNU/LINUX DE LES TERRES DE L’EBRE (AUGUTE) amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Presentació de les candidatures per renovació de Junta de Directiva

2.- Votació de candidatures

3.- Ratificació de la nova Junta Directiva

 

 

Donat de  la importància dels temes a tractar, preguem la seva assistència personal a aquesta Junta.

 

Tortosa a 15 d’abril de 2019

Comments are closed.

@2020 Augute-Sominternet

Contacta

Hernan Cortés 42, 2-2 43500 Tortosa
(Tarragona)
Email: info@augute.org
Telèfon: 977 44 28 23 / 636 111 384

Facebook

Twitter