subscribe
Associació d'usuaris Guifi.net i Linux Terres de l'Ebre
Sin categoría

Informació convocatoria eleccions junta directiva AUGUTE

CONVOCATORIA D’ ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA DE L’ASSOCIACIÓ D’USUARIS GUIFI.NET I GNU/LINUX DE LES TERRES DE L’EBRE (AUGUTE)

D’acord amb els estatuts de l’associació, s’obre el termini per poder presentar candidatures per cobrir els càrrecs de la Junta de Directiva: PRESIDENT/A, SECRETARI/ÀRIA, TRESORER/A I VOCALS (amb un màxim de 5 vocals), càrrecs que han de ser exercits per persones diferents.
Els membres de l’òrgan de govern han d’ésser associats i estar al corrent de les seves obligacions amb l’associació.
Les candidatures es presentaran al despatx de l’associació en horari de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 hores o bé mitjançant correu electrònic a info@augute.org, i deurà contenir un candidat per cadascun dels càrrecs a cobrir indicant el càrrec al qual opta cada component .
L’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis presents (més vots a favor que en contra).

S’estableix el següent calendari:
21 de març: publicació i exposició del cens electoral a la seu de l’Associació.
22 de març: obertura del termini de presentació de candidatures.
5 d’abril: fi del termini de presentació de candidatures.
6 d’abril: Publicació de les candidatures al tauló d’anuncis de l’associació i mitjançant correu electrònic als associats.
Dintre dels següents dos mesos a la publicació de les candidatures, en Assemblea General Extraordinària, prèvia convocatòria amb 15 dies d’antelació, es farà la presentació de candidatures, votació i elecció de la nova Junta Directiva.

Tortosa a 20 de març de 2019

President Secretari
Oscar Alavedra Martí Victor Prades

Link amb el PDF de la convocatoria

Comments are closed.

@2020 Augute-Sominternet

Contacta

Hernan Cortés 42, 2-2 43500 Tortosa
(Tarragona)
Email: info@augute.org
Telèfon: 977 44 28 23 / 636 111 384

Facebook

Twitter